| Ny evaluering

Ny evaluering

Oslo, 21.02.2017

Vista Analyse har på oppdrag for Landbruksdirektoratet gjennomført en evaluering av satsingen på foregangsfylker for utvikling av økologisk landbruk. Evalueringen konkluderer med at modellen med foregangsfylker i hovedsak har fungert godt, men andre enn fylkesmennene bør ha oppfølgingsansvaret på lengre sikt. Foregangsfylkeprosjektene foreslås derfor i hovedsak avviklet fra 2018. Les rapporten her.