| Evaluering av Initiativ for Etisk Handel

Evaluering av Initiativ for Etisk Handel

Oslo, 08.03.2013

Vista Analyse og Ivar Foss Quality Management har utført en sluttevaluering av Initiativ for Etisk Handels (IEH) samarbeid med Norad i perioden 2010-2012. I tillegg til en overordnet organisasjonsevaluering knyttet til områder hvor IEH og Norad samarbeider, har evalueringen sett særlig på IEHs kursaktivitet i India. IEH er en sterk kunnskapsorganisasjon men har ligget på etterskudd med hensyn til å oppnå målene i avtalen med Norad og bør forbedre rutiner for result based management, er blant funnene i rapporten. Last ned rapporten.