| Nytt prosjekt med LO

Nytt prosjekt med LO

Oslo, 07.10.2020

Vista Analyse skal på vegne av LO evaluere LO Norge sitt bidrag til internasjonal støtte av arbeidsrettigheter og organisasjonsutvikling for fagorganisasjoner i utviklingsland. LOs prosjekt er under rammeavtalen mellom LO og Norad.