| Fossilfrie landbruksmaskiner i Møre og Romsdal

Fossilfrie landbruksmaskiner i Møre og Romsdal

Oslo, 01.10.2020

Vi har på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune utredet interesse og potensiale for omlegging fra diesel til lav- og nullutslippsdrivstoff til bruk i landbruksmaskiner i fylket. Målet er å kartlegge mulighetene til å redusere utslippene knyttet til landbruksmaskiner på relativt kort sikt, dvs. de nærmeste årene og fram til 2030.

Det vil ennå ta noen år før lav- eller utslippsfrie traktorer er tilgjengelige med aktuelle modeller og i et slikt omfang at det vil være interessant for jordbrukerne å ta dem i bruk. Kort brukstid mellom hver lading og høyere kostnader vil sannsynligvis være de viktigste barrierene mot å ta i bruk elektriske traktorer. Svakhetene ved de enkelte teknologiene kan motvirkes gjennom å benytte hybridløsninger som utnytter de enkelte teknologienes fortrinn samtidig som ulempene reduseres eller fjernes.

Tor Homleid legger fram rapporten på seminaret Klimavennlig landbruksdrift i Møre og Romsdal – Utfordringer og muligheter som finner sted 1. oktober i Molde.