| Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet

Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet

Oslo, 12.10.2020

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Vista Analyse evaluert dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Evalueringen har vært lagt opp som en dokumentanalyse kombinert med intervjuer med et utvalg medarbeidere i Innlandstrafikk, hos operatørene som kjører på kontrakt for Innlandstrafikk og representanter for sjåførene. Vår hovedkonklusjon er at anbudsordningen er velfungerende. Politiske målsettinger reflekteres i avtalene som inngås og ved oppfølging gjennom kontraktsperioden. Det er også god måloppnåelse på de fleste områder.

Les rapporten her

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website