| Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet

Evaluering av dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet

Oslo, 12.10.2020

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Vista Analyse evaluert dagens anbudsordning for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Evalueringen har vært lagt opp som en dokumentanalyse kombinert med intervjuer med et utvalg medarbeidere i Innlandstrafikk, hos operatørene som kjører på kontrakt for Innlandstrafikk og representanter for sjåførene. Vår hovedkonklusjon er at anbudsordningen er velfungerende. Politiske målsettinger reflekteres i avtalene som inngås og ved oppfølging gjennom kontraktsperioden. Det er også god måloppnåelse på de fleste områder.

Les rapporten her