| Naturverdier for milliarder i Oslo

Naturverdier for milliarder i Oslo

Oslo, 07.05.2015

Norsk Institutt for Naturforskning har i samarbeid med Vista Analyse testet ut enkle verdsettingsmetoder som kan illustrere verdien av naturen i og omkring Oslo. Rapporten anslår naturverdier i Oslo er i milliardklassen. Funnene har vært omtalt i Aftenposten og i Forskning.no. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med EU-forskningsprosjektet OpenNESS, hvor NINA og Vista Analyse samarbeider i et casestudie om økosystemtjenester i Oslo.