| Internasjonale erfaringer med håndtering av miljørisiko

Internasjonale erfaringer med håndtering av miljørisiko

Oslo, 10.05.2015

Forurensning av vann, jord og luft og andre miljøproblemer som tap av biodiversitet øker risikoen for skader for mennesker og natur. Som del av et treårig bistandsprosjekt med det kinesiske miljøverndepartementet, har Vista Analyse i samarbeid med Cicero publisert en rapport som gjennomgår internasjonale erfaringer med å håndtere miljørisiko. I Europa blir miljørisiko håndtert på EU-nivå med nasjonale tilpasninger til felles regelverk. Dette er tilsvarende med kinesisk praksis, der provinsene har tilsvarende rolle som EU.