| Vista innleder om miljørisiko på seminar i Beijing

Vista innleder om miljørisiko på seminar i Beijing

Oslo, 31.10.2014

Miljøverndepartementet i Kina ved Chinese Academy of Environmental Planning avholdt 21-22 oktober seminaret ”5th Forum of Environmental Risk and Damage Assessment” i Beijing. Omkring 80 representanter for miljømyndigheter og forskningsinstitusjoner fra 10 kinesiske provinser deltok, hvor Vistas Rasmus Reinvang innledet om europeiske erfaringer. Deltagelsen er en del av et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og CAEP.