| Tyra Ekhaugen styrker Vista

Tyra Ekhaugen styrker Vista

Oslo, 09.11.2010

Tyra Ekhaugen begynte i Vista Analyse 1. november. Hun er et solid tilskudd til vår stab, gjennom sin brede økonometriske kompetanse, doktorgrad i samfunnsøkonomi, og flere års erfaring fra Finansdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vista Analyse ønsker å være et miljø med meget høy faglig kvalitet, og Ekhaugen vil bidra til det også gjennom sin kompetanse på arbeidsmarkedsøkonomi, pensjoner, innvandring, inntektsfordeling og offentlige finanser.