| Mer prising av dyrket jord og naturressurser?

Mer prising av dyrket jord og naturressurser?

Oslo, 27.08.2013

Bør dyrket jord og andre naturressurser i større grad få en prislapp når Statens vegvesen gjennomfører sine konsekvensanalyser? Det er spørsmålet som stilles og besvares i en ny rapport fra Vista Analyse. I tillegg diskuteres mulige metoder for slik verdsetting, og usikkerhet, fordeler og ulemper vurderes. Rapporten kan lastes ned her.