| HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet

HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet

Oslo, 15.12.2013

Vista Analyse har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget (HTU). Analysen konkluderer med at den samfunnsøkonomiske verdien av HTU ligger i at HTU behandler flere husleietvister og at behandlingen skjer på en grundigere og bedre måte enn i forliksrådet. På denne måten bidrar HTU til å styrke rettssikkerheten i husleietvister. Last ned rapporten her, og les KRDs omtale her.