| Kristine von Simson til Vista Analyse

Kristine von Simson til Vista Analyse

Oslo, 20.08.2013

Kristine von Simson ble ansatt hos oss 20. august. Kristine har lang erfaring som forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Frisch-senteret. Hun vil styrke Vistas kompetanse spesielt innenfor temaene lønnsfastsettelse og arbeidsmarked.

Vi ønsker Kristine hjertelig velkommen til Vista Analyse!