| Mer arbeid med velferdstap ved oljeutslipp fra skip

Mer arbeid med velferdstap ved oljeutslipp fra skip

Oslo, 27.04.2015

I samarbeid med andre norske kunnskapsmiljøer har Vista beregnet velferdstap ved oljeutslipp fra skip for Kystverket. Prosjektet omfatter oljedriftsmodellering og miljøskadevurderinger for fem tenkte utslippshendelser langs norskekysten. Kunnskapen inngår i en internett-basert undersøkelse som skal anslå folks nytte av tiltak som unngår ulike miljøskader i ulike landsdeler. Nytteanslagene vil inngå i Kystverkets veileder i samfunnsøkonomiske analyser og være til hjelp i prioritering av beredskapstiltak.