| Internasjonal publisering om frivillig skogvern i Norge

Internasjonal publisering om frivillig skogvern i Norge

Oslo, 13.05.2015

Henrik Lindhjem og medforfattere fra Japan og Norge har nylig publisert to artikler om bevaring av biomangfold i norske skoger. Begge artiklene er ute i maiutgavene av det britiske tidsskriftet Journal of Environmental Economics and Policy og det amerikanske tidsskriftet Land Economics