| Evaluering av regelverket for vannscooter

Evaluering av regelverket for vannscooter

Oslo, 02.02.2015

Vista Analyse, Norsk Institutt for Naturforskning og Propel AS har evaluert regelverket for vannscooter. Evalueringen viser at regelverket ivaretar natur og friluftsinteresser, men er utformet på en måte som gjør det krevende å håndheve for myndigheter og å anvende for vannscooterførere og publikum. Rapporten er tilgjengelig her.