| Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres

Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres

Oslo, 04.11.2013

Vista Analyse har på oppdrag fra Elektronikkbransjen gjennomført en utredning om virkemidler rettet mot elektrisk og elektronisk avfall. Arbeidet er spesielt aktuelt sett i lys av Miljøverndepartementet avfallsstrategi som ble lagt frem i august. Vista Analyse mener at det er vanskelig å se at avfallet representerer noen vesentlig risiko som kan forsvare høye tiltakskostnader. Vi anbefaler markeds- og styringssvikten utbedres. Pant på småelektronikk innebærer imidlertid for store ulemper. Les rapporten.