| Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?

Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?

Oslo, 13.02.2014

Vista Analyse har gjennomført et FoU-prosjekt på oppdrag fra Ferd. Flere spørsmål diskuteres, blant andre: Er det behov for sosiale entreprenører i den norske velferdsstaten? Er investeringer i sosialt entrepenørskap god verdiskapning? Hvilke spor settes og hva er den samfunnsøkonomiske effekten? Kan effektene måles - og hvordan bør de måles? Resultater ble presentert på VelFERDkonferansen Sosialt Entreprenørskap 2014 Ferd Sosiale Entreprenører, se også presentasjon på nett.