| Maritime analyser i Vista Analyse

Maritime analyser i Vista Analyse

Oslo, 01.11.2014

I løpet av vinteren skal Vista Analyse gjennomføre en rekke analyser av maritime problemstillinger. Vi skal vurdere miljøeffekter av å innføre en tilskuddsordning for kondemnering av skip for Nærings- og fiskeridepartementet og utvikle prognoser i fartøykjennetegn frem til 2060 for Kystverket. Begge disse prosjekter gjennomføres sammen med Propel AS. I tillegg skal vi utarbeide samfunnsøkonomiske analyser av fiskerihavn- og farledstiltak i blant annet Kalvåg, Farsund, Mehamn, Grøtøyleia og Sørvær. Flere av tiltakene skal vurderes ved hjelp av KVIRK. Vi ser frem til en spennende vinter!