| Utredning av tilskudd for kondemnering av skip

Utredning av tilskudd for kondemnering av skip

Oslo, 05.02.2015

I samarbeid med Propel har Vista Analyse utredet en tilskudds- ordning for kondemnering av norskkontrollerte tank- og tørrlastskip i nærskips- fart. Vi finner at et kondemneringstilskudd vil bidra til flere eldre skip blir kondemnert. Det er i all hovedsak snakk om stykkgodsskip med en lengde på mellom 70 og 100 meter. Flere kondemnerte skip vil bidra til lavere utslipp av CO2 og NOX. Pressemeldingen kan leses her og rapporten kan lastes ned her.