| Effekter og verdier av sosiale entreprenører

Effekter og verdier av sosiale entreprenører

Oslo, 17.06.2014

Vista Analyse har vurdert effekter og verdier av Ferd Sosiale entreprenører 2013. Gjennomgangen viser at entreprenørenes virksomheter gir resultater og effekter som ikke ville blitt realisert uten entreprenørenes virksomhet. Entreprenørene framstår som innovatører innen tunge velferdspolitiske områder. Flere av entreprenørene produserer også innovasjoner av høy kvalitet. Rapporten kan lastes ned her.