| Bør aldersgrensen i pensjonssystemet endres som følge av økende levealder?

Bør aldersgrensen i pensjonssystemet endres som følge av økende levealder?

Oslo, 22.01.2015

Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet vurdert fordeler og ulemper ved å heve aldersgrensen i pensjonssystemet. I rapporten konkluderer vi med at det er gode argumenter for at aldersgrensene i folketrygden heves over tid i takt med økningen i forventet levealder. Pensjonssystemet er basert på at arbeidstakerne skal jobbe lenger for å dempe effekten av økende levealder, og det er grunn til å anta at aldringsprosessen og ”utslitthet” også følger forventet levealder. For spørsmål kontakt Steinar Strøm