| Kvalitetssikring av statlig slepebåtberedskap

Kvalitetssikring av statlig slepebåtberedskap

Oslo, 22.09.2014

Vista Analyse og Holte Consulting gjennomførte i 2012 en kvalitetssikring (KS1) av en konseptvalgutredning om å beholde en statlig slepebåtberedskap. Vår konklusjon var at den statlige slepebåtberedskapen burde avvikles. Alle skip, inkludert en rekke private slepebåter er pliktige til å ta slep i tilfelle et skip som går langs kysten skulle får motorstans eller på annen måte komme i drift inn mot kysten med fare for å grunnstøte. Vår vurdering var at den ekstra nytten en har med en statlig ordning hvor enkelte slepebåter blir betalt for å ligge i beredskap i tilfelle av behov for slep ikke står i forhold til kostnadene. Det er således ikke snakk om å fjerne all beredskap slik en kan få inntrykk av i pressen. I rapporten skriver vi også at om myndighetene har en sterk risikoaversjon i form av et ønske om å redusere den lille sannsynligheten for et stort utslipp som kan gi svært store skader langs kysten, kan det være riktig å velge fortsatt statlig beredskap. Les rapporten