| Vista diskuterer miljøulykker i Kina

Vista diskuterer miljøulykker i Kina

Oslo, 04.12.2013

Vista og CICERO møtte 27.11 kinesiske miljømyndigheter i Beijing for å diskutere planlegging for å forhindre miljøulykker i Kina, i forbindelse med oppstart av et samarbeidsprosjekt Vista gjennomfører sammen med Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP).