| Bruker veileder til å forebygge politisk vegring blant kommuner i Nordland

Bruker veileder til å forebygge politisk vegring blant kommuner i Nordland

Oslo, 12.10.2012

Roar Arne Kvitvik hos Fylkesmannen i Nordland bruker veilederen i økonomistyring for folkevalgte til å forebygge politisk vegring blant fattige kommuner som står oppført på ROBEK-listen. Vista Analyse har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av veilederen. NRK 9. oktober