| Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

Oslo, 07.04.2014

Kart- og eiendomsdata nær gratis å dele med flere. I dag må likevel brukerne betale for data. I vår rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet anslår vi at gratis kart- og gratis eiendomsdata er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den samfunnsmessige gevinsten anslås til ca 60 millioner kroner i året. Nytten er særlig usikker - mellom 32 og 174 millioner kroner i året, og kostnaden ca. 30 millioner kroner. Se departementets pressemelding og omtale i Dagens Næringsliv.