| Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser

Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser

Oslo, 20.01.2010

Vista Analyse er rådgiver for Akershus fylkeskommune og utvalgte Akershus-kommuner i utviklingen av klimaplaner. Arbeidet omfatter både tilpasning til forventede klimaendringer og tiltak for utslippsreduksjoner, med innsats på flere fagområder: økonomi, teknologi, miljø og organisasjon.