| Miljøregnskap Autoretur 2009

Miljøregnskap Autoretur 2009

Oslo, 25.03.2010

Autoretur arbeider for et velfungerende retursystem for kasserte kjøretøy, som skal sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter, minimere avfallsmengden til deponi/destruksjon, og bidra til redusert energiforbruk og reduserte utslipp av klimagasser. Vista Analyse har utarbeidet miljøregnskap for Autoretur. Regnskapet viser hvordan retursystemet fungerer, dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem, samt gi innspill til videreutvikling av returtsystemet. Last ned rapporten.