| Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune

Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune

Oslo, 09.04.2010

Vista Analyse har bistått Vestfold fylkeskommune med utarbeidelse av revidert klimastrategi, nærmere bestemt en helhetlig strategi for hvordan Vestfold fylkeskommune skal jobbe for å redusere klimagassutslipp og møte klimautfordringene med fornuftige klimatilpasningsstrategier. Oppdraget inkluderte en drøfting av ansvar, roller, virkemidler og tiltak, og hensikten med strategien er bl.a. å legge grunnlag for en samordnet innsats med andre aktører, og å styrke grunnlaget for prioriteringer mellom ulike innsatsområder og virkemidler.