| OPS – svaret på manglende veger og jernbane?

OPS – svaret på manglende veger og jernbane?

Oslo, 27.04.2010

OPS kan bidra til at samferdselsprosjekter blir gjennomført på en raskere og mer effektiv måte. Men, forklaringen på den kraftige etterspørselen etter investeringer i veg og jernbane, kan ikke tilskrives manglende bruk av OPS. Tilstanden i dagens transportinfrastruktur skyldes manglende politiske prioriteringer av investeringer i områder der folk flest bor, og konkurransen med annen ressursbruk både i privat og offentlig sektor.

Se nærmere om OPS i Vista Analyses OPS-notat av 27. april 2010.

Notatet er basert på en tidligere rapport utarbeidet for Handels- og Næringsdepartementet: Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler? Vista Analyse, mars 2008.

Se for øvrig PowerPoint fra Ingeborg Rasmussens innlegg på frokostseminar arrangert av Schjødt og Rambøll 27. april 2010.