| Klimahandlingsregel i Norge?

Klimahandlingsregel i Norge?

Oslo, 19.09.2014

På oppdrag av Energi Norge har vi sett på andre lands erfaringer og vurdert innføring av en klimahandlingsregel i Norge. En klimahandlingsregel bør balansere langsiktighet og fleksibilitet. Rapporten påpeker at utslippsavgifter og -handel kan gi mer stabile rammebetingelser enn sektortiltak. De treffer et bredere grunnlag og er vanskeligere å endre samtidig som samfunnskostnadene minimeres. Lovfesting kan øke forutsigbarheten, i alle fall på kort sikt, men svekke fleksibiliteten.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website