| Nytte og kostnader ved tiltak i byvassdrag

Nytte og kostnader ved tiltak i byvassdrag

Oslo, 09.06.2014

Det gjennomføres tiltak i alle landets vassdrag for å oppfylle EUs vanndirektiv. Men hvordan kan man vurdere nytte og kostnader ved disse tiltakene? Og står nytten i forhold til kostnadene, eller er kostnadene uforholdsmessig store? Dette er spørsmålene som forsøkes besvart i dette prosjektet, som inkluderer metodeutvikling og utprøving i de to vassdragene Hovinbekken og Alna i Oslo. Rapporten lastes ned her.