| Kinesisk forsker hos Vista og Statistisk Sentralbyrå

Kinesisk forsker hos Vista og Statistisk Sentralbyrå

Oslo, 07.04.2014

Fr. Ma Guoxia fra Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) under det kinesiske miljøverndepartementet ankom 1. april for et tre måneders forskningsopphold hos Statistisk Sentralbyrå i Oslo. Ma skal særlig studere norske erfaringer med økonomiske modeller som også inkluderer miljøeffekter, noe det er stor etterspørsel etter i Kina. Oppholdet er en del av et treårisg samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og CAEP, som støttes av den norske ambassaden i Beijing.