| Deling av data og bruk av nye analysemetoder i petroleumssektoren

Deling av data og bruk av nye analysemetoder i petroleumssektoren

Oslo, 18.02.2020

På oppdrag fra Oljedirektoratet har Vista Analyse utredet mulighetene for deling av data og bruk av stordata og maskinlæring i petroleumssektoren. Vi har gjennomført en litteraturstudie og intervjuet aktører i bransjen for å kartlegge hvilke muligheter den økte tilgangen til data og teknologi gir, verdien av deling av data og metoder, samt hva Oljedirektoratet kan gjøre for å legge til rette for god ressursutnyttelse. Vi finner blant annet at Oljedirektoratet kan spille en rolle i arbeidet med å få på pass en standard, stille krav om rapportering og deling av data, samt strukturere og dele Oljedirektoratets data på en måte som muliggjør at informasjonen kan leses og analyseres av maskiner. Respondentene var klare på at det ikke var hensiktsmessig for OD å forsøke å dele analysemetoder.

Les rapporten her