| Hvordan skal støy prissettes?

Hvordan skal støy prissettes?

Oslo, 20.11.2015

Det er spørsmålet Vista Analyse har utredet for Statens vegvesen. Rapporten skal danne grunnlag for SVVs videre arbeid med støy ved revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser. Det skisseres tre alternativer for å få sikrere verdsetting av støy i veivesenets analyser.