| Utredning av ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Utredning av ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Oslo, 18.02.2015

På oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal Vista Analyse og ideas2evidence gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.