| Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram

Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram

Oslo, 31.05.2007

For MISTRA, stiftelsen for miljøstrategisk forskning i Stockholm, har Vista Analyse gjennomført evalueringer av brukernytte i CLIPORE, stiftelsens ”Climate policy research program”.

www.mistra.org