Velkommen til Erlend, Mads og Haakon!

Oslo, 29.09.2020

Vi ønsker tre nye medarbeidere velkommen til Vista Analyse!

Erlend Dysvik er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Han kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy Gruppen AS. I Vy Gruppen har han jobbet i 8 år med analyse av persontransportmarkedet for tog i Norge og Sverige. Her har han jobbet med utvikling og anvendelse av transportmodeller for passasjer- og inntektsprognoser. Han har utbredt prosjektlederkompetanse og har ledet arbeidene med trafikk- og inntektsprognoser i Vy Gruppens anbud ved nettokontrakt i Norge og Sverige. Erlend har tidligere jobbet som rådgiver/næringsanalytiker i Statistisk Sentralbyrå ved seksjon for Nasjonalregnskap. Her har han beregnet nasjonalregnskapstall for bygg- anlegg- og eiendomsnæringene, hotell og restaurant og reiselivsvirksomhet. Han har hatt ansvar for fylkesfordelt nasjonalregnskap og varekonsumindeksen.

Mads Berg er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo og ble uteksaminert med mastergrad i 2010. Han har ni års erfaring innen samferdselsfeltet, både i det offentlige og som konsulent, og har opparbeidet seg bred erfaring innen transportmodellering og samfunnsøkonomisk analyse. Mads kommer fra en stilling som senior transportanalytiker i Vy. Der arbeidet han med videreutvikling av interne transportmodeller og beregninger av inntekter i anbudspakkene for persontransport med tog. Før det var han ansatt i Urbanet Analyse der han arbeidet med strategiske transportmodeller (RTM/NTM) og samfunnsøkonomiske analyser. Han har også vært ansatt i Samferdselsdepartementet hvor han jobbet med forhandling og oppfølging av kontrakter om persontransporttjenester med tog og langsiktige planer som Nasjonal transportplan (NTP).

Haakon Riekeles har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og en bachelorgrad i juss fra Oxford University. Han starter i Vista Analyse i oktober 2020. Haakon kommer til Vista Analyse fra tenketanken Civita, der han har jobbet med utredninger om diverse samfunnsøkonomiske spørsmål, hovedsakelig innenfor klimapolitikk og finanspolitikk. Tidligere har Haakon jobbet i Finansdepartementet, der han har hatt ansvar for budsjettarbeidet opp mot Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidet gikk ut på å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra departementene som grunnlag for tilrådning til politisk ledelse i departementet. Haakon har også vært medlem i Brochmann II-utvalget (NOU 2017:2), og Universitets- og høyskolelovutvalget (NOU 2020:3). Haakon er medlem av bystyret i Oslo. Haakon begynner hos oss 15. oktober.

Alle tre vil tilføre Vista viktig kompetanse og vi ser frem til at de begynner hos oss!

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR