| Fisk for utvikling

Fisk for utvikling

Oslo, 29.06.2021

Vista Analyse har i samarbeid med NIVA vurdert forslag til arbeidsprogram for Fisk for Utvikling i Colombia. Prosjektplanleggingen er ledet av NORAD. Arbeidet har bestått i en grundig dokumentgjennomgang og intervjuer med interessenter på norsk og Colombiansk side. Prosjektet kan bli et viktig virkemiddel for å støtte Colombia i utviklingen av ny bærekraftig virksomhet. Vi anbefaler at prosjektet iverksettes, etter at miljøkompetansen i prosjektet er styrket ytterligere. En rekke råd og anbefalinger er gitt, og vi foreslår at første delen av prosjektet defineres som en oppstartsfase der prosjektplanene gjennomgås. Summen av våre råd og anbefalinger vil innebære at prosjektet vokser i omfang. Rapporten kan leses her.