| Finansdepartementet betaler erstatning til Vista Analyse og WSP

Finansdepartementet betaler erstatning til Vista Analyse og WSP

Oslo, 17.10.2016

Vista Analyse og WSP (tidligere Faveo) deltok i 2015 i konkurranse arrangert av Finansdepartementet om rammeavtale om kvalitetssikringsoppdrag (KS1 og KS2). Vista og WSP ble ikke tildelt rammeavtale, med en begrunnelse vi mente var underlig og feilaktig. Vista og WSP klagde til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), som i juni 2015 ga oss full støtte. KOFA slo fast at departementet brukte ulovlige tildelingskriterier, og at konkurransen skulle vært avlyst. Vista og WSP har nå inngått forlik med Finansdepartementet, og departementet har gått med på å betale erstatning for den ulovlige tildelingsprosessen. Innholdet i avtalen er konfidensiell. – Det viktigste for oss er ikke pengene, men at departementet forstår at det må følge de reglene som gjelder, sier Vistas styreleder Steinar Strøm. Det er etter vår mening uakseptabelt at det departementet som har særlig ansvar for at offentlige midler brukes på riktig måte, selv praktiserer ulovlige innkjøpsrutiner.