| Europeiske tiltak og tiltakskostnader for å redusere klimagassutslipp

Europeiske tiltak og tiltakskostnader for å redusere klimagassutslipp

Oslo, 07.11.2016

Vista Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet startet arbeidet med å identifisere tiltak og tiltakskostnader for å redusere klimagassutslipp innen transport- og landbrukssektoren i europeiske land. Tiltak og tiltaksanalyser for ikke-kvotepliktig sektor i en del land vi mener er relevante for Norge, er prioritert. Disse landene er Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike. Vi har gått mest i dybden for tiltak innenfor transport og landbruk.

Rapporten kan lastes ned her.