| Felles sluttkompetanse i bachelorutdanning innen sykepleie - visjon eller virkelighet?

Felles sluttkompetanse i bachelorutdanning innen sykepleie - visjon eller virkelighet?

Oslo, 03.02.2021

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning trådte i kraft 01.07.19. Fra forskriftens formålsparagraf framgår det at den skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.

Det er 13 utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorutdanning innen sykepleie. Vår gjennomgang av institusjonenes studie- og fagplaner viser at det er forskjeller som kan få betydning for sluttkompetansen. Intervjuer med representanter fra de samme 13 institusjonene bekrefter at intensjonen om felles sluttkompetanse utfordres i det nye regelverket. Uklare og mange læringsutbyttebeskrivelser («lubber» 75 stykker) som må tolkes og operasjonaliseres av 13 institusjoner, vil neppe gi felles sluttkompetanse, selv om samtlige utdanningsløp vil gi kompetente sykepleiere.

Les rapporten her

Les Sykepleierforbundets omtale her