| Hvordan kan Norge bidra til økt klimafinansiering?

Hvordan kan Norge bidra til økt klimafinansiering?

Oslo, 19.10.2020

Vår daglig leder, Haakon Vennemo, innledet frokostmøtet med Kirkens Nødhjelp.

Les rapporten her

Kirkens Nødhjelp skriver på sine nettsider:

Uten tilgang til stabil klimafinansiering i mange år fremover, vil vi ikke nå de klimamålene som er satt. De store beløpene som trengs, krever at vi tenker nytt. Derfor har Vista Analyse, på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, utarbeidet en rekke forslag til hvordan vi kan skaffe til veie mer penger til klima de neste ti årene.

Bli med oss når vi tenker de store tankene.

Rapporten legges fram av Haakon Vennemo i Vista Analyse. Du får i tillegg høre fra:

• Une Bastholm, MDG

• Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet

• Lars Haltbrekken, SV

• Vidar Helgesen, leder av Klimaomstillingsutvalget

• Heidi Finskas, KLP

• Magnus Thue, Høyre

• Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelp

Moderator: Stig Arild Pettersen

Se rapportlanseringen her