| Energistasjoner for lav- og nullutslippskjøretøy i Møre og Romsdal

Energistasjoner for lav- og nullutslippskjøretøy i Møre og Romsdal

Oslo, 11.02.2019

I samarbeid med WSP og Endrava skal Vista Analyse utrede framtidig forsyningsstruktur for lav- og nullutslippsenergi til transportsektoren (vei og sjø) i Møre og Romsdal. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Hensikten med arbeidet er å etablere et kunnskapsgrunnlag om hvilke endringer som er nødvendig for å realisere målsettinger om nullutslipp (lavutslipp), identifisere tiltak som kan lette overgangen og gi anbefalinger om prioritering basert på tiltakenes effektivitet og mulighet for finansieringsbidrag.

Som en del av oppdraget gjennomføres en nærmere kartlegging av utfordringer og muligheter for drosjenæringen ved overgang til nullutslippskjøretøy, inkludert en vurdering av om fylkeskommunen bør stille miljøkrav til næringen slik det er åpnet for i Yrkestransportloven.