| Nytt prosjekt: Eierstrategi for Drammen havn

Nytt prosjekt: Eierstrategi for Drammen havn

Oslo, 14.02.2019

Vista Analyse og advokatfirmaet Kluge har vunnet oppdrag om å bistå Drammen kommune med eierstrategi for Drammen havn. Drammen havn står overfor endringer knyttet til ny kommunelov, ny kommunestruktur, og behov for store investeringer. – Vi er glade for at Drammen kommune velger Vista Analyse og Kluge til dette viktige arbeidet, sier daglig leder Tor Homleid.