| Nytt prosjekt: Eierstrategi for Drammen havn

Nytt prosjekt: Eierstrategi for Drammen havn

Oslo, 14.02.2019

Vista Analyse og advokatfirmaet Kluge har vunnet oppdrag om å bistå Drammen kommune med eierstrategi for Drammen havn. Drammen havn står overfor endringer knyttet til ny kommunelov, ny kommunestruktur, og behov for store investeringer. – Vi er glade for at Drammen kommune velger Vista Analyse og Kluge til dette viktige arbeidet, sier daglig leder Tor Homleid.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website