| Maritim analyse

Maritim analyse

Oslo, 05.02.2015

Vista Analyse, i samarbeid med Propel, har utredet en tilskuddsordning for kondemnering av skip. Maritime sin omtale av rapporten kan leses her.