| Barnevern - nytt oppdrag og nytt oppslag

Barnevern - nytt oppdrag og nytt oppslag

Oslo, 31.10.2017

Foto: Terje Bringedal, VG

Vista Analyse har fått et nytt oppdrag om barnevern. Vi skal kartlegge rammevilkårene for kommunale fosterhjem for Fosterhjemsutvalget, slik at utvalget får et best mulig grunnlag for å foreslå endringer i dagens system. Fosterhjemmenes rammevilkår er en viktig brikke i barnevernet som vi har vært opptatt av i flere av våre tidligere utredninger for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Vi er også svært glade for at BLD følger opp våre anbefalinger om private aktører i det kommunale barnevernet. I «Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?» påpekte vi at det er vanskelig for kommunene å vite når det er lov å bruke private, og når det ikke er lov. Dette har BLD nå klargjort i et brev til kommunene, fylkesmennene og Bufdir, se her. VG følger her opp flere tidligere saker der våre funn utgjør en del av bakgrunnen, se bl.a. denne.

Vista Analyse setter stor pris på å få være med å forbedre barnevernet, og gleder oss til å ta fatt på vårt nye oppdrag.