| Bør vi sende søppelet vårt til Sverige?

Bør vi sende søppelet vårt til Sverige?

Oslo, 06.04.2010

Det er ikke noe mer moralsk forkastelig å eksportere avfall enn å eksportere olje, gass, elektrisitet og fisk. Vi bør derfor bruke brenselet der miljøeffekten er størst - i Sverige, skriver styreleder Steinar Strøm i dagens DN. Arbeidet er støttet av REKOM AS. Søppelkrigen, Dagens Næringsliv 6. april 2010