| Vistas John Magne Skjelvik intervjuet om sitkagran i VG

Vistas John Magne Skjelvik intervjuet om sitkagran i VG

Oslo, 03.03.2011

Planting av sitkagran kan være et ualminnelig effektivt klimavirkemiddel, ifølge en studie fra Vista Analyse. Studien ble omtalt i Verdens Gangs papirutgave 3. mars, og Vistas John Magne Skjelvik ble intervjuet. Les VG-saken her