Bjørnar Andreas Kvinge

Bjørnar er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har 13 års erfaring fra Oljedirektoratet, der han arbeider som seniorøkonom. Han har bred petroleumsøkonomisk erfaring. Eksempelvis om gassmarkedet, utredninger av myndighetspålagte tiltak, lønnsomhetsanalyser samt bistandsarbeid innen programmet Olje for utvikling. Bjørnar har lang erfaring som prosjektleder. Han har bidratt med metodeutvikling innen analyser av kraft fra land til norsk sokkel. De senere årene har Bjørnar vært sentral i utviklingen av nye prognoseverktøy for sokkelen. Bjørnar har også bakgrunn fra Transportøkonomisk institutt og erfaring med transportanalyser og vurderinger av tiltak i samferdselssektoren. Hans fagområder er olje og gass, energi, transport og miljøanalyser. Bjørnar har særskilt interesse for bruk av dataverktøy som ETL- og BI-verktøy for analyse av store datamengder.

Publikasjoner av Bjørnar Andreas Kvinge:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website