Bjørnar Andreas Kvinge

Bjørnar A. Kvinge er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med erfaring fra Oljedirektoratet, SSB, TØI og Asplan Analyse. Han har bred erfaring med økonomiske analyser både nasjonalt og internasjonalt. Hans spesialfelt er energimarkeder, herunder olje og gass. Han har bred erfaring med mange ulike petroleumsøkonomiske problemstillinger. Han kjenner det norske petroleumsskattesystemet godt, og er erfaren med lønnsomhetsberegninger før og etter skatt både av petroleumsprosjekter, selskapsporteføljer og av ulike myndighetspålagte tiltak.

Han har arbeidet med økonomiske vurderinger av flere ulike typer utslippsreduserende tiltak, slik som kraft fra land til petroleumsinnretninger på sokkelen, karbonfangst og -lagring og internasjonalt samarbeid for redusert fakling. Herunder gjennom GGFR – verdensbankens initiativ for å redusere fakling.

Kvinge er erfaren med arbeid innenfor petroleumskomponenten og finanskomponenten innenfor bistandsprogrammet Olje for Utvikling.

Kvinge har fått gode tilbakemeldinger som foredragsholder, er trygg som prosjektleder og som ansvarlig for kurs og konferanser og uttrykker seg godt både på norsk og engelsk.

Kvinge har arbeidet med – og har sterk interesse for – moderne dataløsninger for ekstraksjon, bearbeiding og visualisering av data. Det har vært rivende teknologisk utvikling i mulighetene som ligger i tilgjengelige verktøy. Disse verktøyene gir helt nye muligheter for analyse og modellering og for å effektivisere og automatisere prosesser for datafangst, datavask og databearbeiding. Kvinge har praktisk brukererfaring med verktøyene Tableau, Power BI, Power Query og Alteryx.

Publikasjoner av Bjørnar Andreas Kvinge: