| Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko

Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko

Oslo, 11.03.2012

Henrik Lindhjem og Vista har de siste to årene vært med på to prosjekter for OECD som nå er avsluttet. Begge prosjekter handler om hvordan en skal beregne den samfunnsøkonomiske verdien av små endringer i risiko. Verdien av redusert dødelighet er ofte uttrykt som ”verdien av et statistisk liv”(VSL) og er en viktig størrelse når en skal sammenlikne nytte og kostnader av transport-, helse- og miljøpolitikk. Det første prosjektet beregner VSL for endringer i risiko for barn gjennom større spørreundersøkelser i tre europeiske land. Studien finner at det nok er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge større vekt på risikoendringer som påvirker barn enn voksne. Sluttrapport fra prosjektet kan du laste ned hos OECD bookshop.